Wroc³aw, 04.12.2017. Obraz „Adam i Ewa” Lucasa Cranacha zaprezentowany podczas wystawy „Moda na Cranacha” w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu, 4 bm. Wystawa ukazuje malarstwo artystów Reformacji dzia³aj¹cych we Wroc³awiu i na Œl¹sku w krêgu Lucasa Cranacha. Dodatkowym elementem ekspozycji jest prezentacja bi¿uterii autorstwa studentów Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu, która powsta³a w wyniku wspó³pracy z wroc³awskim Muzeum Narodowym. Bi¿uteria inspirowana twórczoœci¹ rodziny Cranachów wynonana jest ze srebra, z³ota, kamieni pó³szlachetnych, a tak¿e z przedmiotów dnia codziennego, takich jak kabel od ¿elazka. (nlat) PAP/Jan Karwowski

500 lat reformacji: „Moda na Cranacha” (GALERIA)

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wrocław: wystawa moda na Cranacha w Muzeum Narodowym

Na wystawie m.in: obraz „Adam i Ewa” Lucasa Cranacha. Wystawa ukazuje malarstwo artystów reformacji działających we Wrocławiu i na Śląsku w kręgu Lucasa Cranacha. Dodatkowym elementem ekspozycji jest prezentacja biżuterii autorstwa studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która powstała w wyniku współpracy z wrocławskim Muzeum Narodowym. Biżuteria inspirowana twórczością rodziny Cranachów wykonana jest ze srebra, złota, kamieni półszlachetnych, a także z przedmiotów dnia codziennego, takich jak kabel od żelazka.

Dzieło studentów

 – Z ogromną ciekawością przyglądałam się temu, jakie prace powstały w toku jednego semestru działań studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych – powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Barbara Banaś, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był dyrektor Muzeum Narodowego Piotr Oszczanowski. „Przez kilka miesięcy studenci pracowni biżuterii ASP starali się sprostać temu wyzwaniu. Musieliśmy się odnieść do całej warstwy symbolicznej i historycznej dzieł rodziny Cranachów zarówno projektowo wykonawczo i merytorycznie” – powiedziała Agata Danielak-Kujda z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dodała, że symbolika dzieł renesansowych twórców jest bardzo szeroka, a każdy prezentowany przedmiot ma swoja historię.

 

Malarstwo Lucasa Cranacha stanowi oś wystawy, którą Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało z okazji 500-lecia reformacji. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. kilkadziesiąt obrazów Lucasa Cranacha oraz artystów z nim związanych i tych, którzy tworzyli na Śląsku pod wpływem wittenberskiej pracowni Cranachów. Wystawę „Moda na Cranacha” oraz prace studentów ASP można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu do 30-go grudnia. Na zdjęciach m.in najmłodsza przedstawicielka rodu Cranachów, projektantka mody i rzeźbiarka Frederike von Cranach, fot: Jan Karwowski/ PAP

500 lat reformacji: „Moda na Cranacha” (GALERIA)
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze