69% Polaków przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z najnowszego badanie CBOS wynika, że 54% Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu przez Polskę uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, a aż 69% nie zgadza się na to. W porównaniu z ubiegłym rokiem niechęć do uchodźców wzrosła o 18%. 

Cyfry te pokazują, że statystycznie sprzeciw wyraża siedmiu na dziesięciu Polaków, a aż 41% ze wspomnianych 69% jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu uchodźców. 

Analizując dokładniej badanie możemy stwierdzić, że z drugiej strony 40% obywateli uważa, że Polska powinna udzielić schronienia uchodźcom. 36% z tej grupy jest za tym, by przyjmować ich aż do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, natomiast pozostałe 4% pozwoliłoby na ich stałe osiedlenie się. 

Z kolei nasze nastawienie wobec uchodźców ze wschodniej Ukrainy jest o wiele bardziej przychylne. Tutaj proporcje są odwrócone. Sześciu na dziesięciu Polaków (dokładnie 59%) uważa, że powinniśmy przyjmować uciekających od konfliktu Ukraińców, a tylko jedna trzecia badanych (34%), jest temu przeciwna. 
 
Zaobserwować można tendencję do tego, że za przyjmowaniem uciekinierów są badani najlepiej wykształceni, mieszkańcy dużych miast, których miesięczne dochody na osobę w gospodarstwie domowym są najwyższe. Są to też ankietowani o poglądach lewicowych. Największym dystansem do przyjmowania azylantów charakteryzują się zazwyczaj mieszkańcy wsi i najmłodsi badani. Są wśród nich przede wszystkim rolnicy i robotnicy, osoby najsłabiej wykształcone. 
 
Jeśli porównamy te wyniki z analogicznymi z ubiegłego roku, to odkryjemy, że o 11% więcej Polaków nie zgadza się na przyjmowanie uchodźców z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi, w tym 18% więcej wyraża sprzeciw wobec udzielania schronienia uchodźcom z Bliskiego Wschodu i Afryki. 
 
Analitycy CBOS wskazują, skąd biorą się te skoki w statystykach. Mogą mieć na nie wpływ ataki terrorystyczne z Paryża w 2015 r., marcowe z Brukseli oraz lipcowe z Nicei i Monachium.  
 
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 8–19 października 2016 r. na reprezentatywnej liczbie 937 wybranych losowo osób z całej Polski. 

69% Polaków przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu 
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze