Abp Jędraszewski o potrzebie nawracania się każdego dnia

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kapłani Archidiecezji Krakowskiej wzięli udział w drugiej Pielgrzymce pokutnej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Idziemy drogami Wielkiego Postu ku wydarzeniom paschalnym, ku tajemnicy śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Dziś na tej drodze zatrzymujemy się przy stacji spotkania z matką w jej kalwaryjskim wizerunku. Zatrzymujemy się przy matczynym sercu, aby w świetle tego serca zobaczyć kondycję naszych kapłańskich serc – takie słowa skierował do przybyłych kapłanów gwardian sanktuarium o. Konrad Cholewa OFM.

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, wskazał, jak ważne w życiu każdego kapłana jest nieustanne nawracanie się.

– Aby nasza modlitwa, nasze głoszenie słowa, nasze szafarstwo sakramentów było jak najbardziej skuteczne i przyczyniało się do budowy Królestwa Bożego, potrzebne jest także nasze wewnętrzne nawracanie się każdego dnia. I stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. (…) Jesteśmy tutaj, by prosić Maryję o łaskę wewnętrznej odnowy. By w tym niełatwym czasie nie brakło nam siły, aby dawać świadectwo o Bogu, który jest miłością. (…) Niech ten czas będzie czasem odnowionej radości, że służymy Panu, niech będzie odnowieniem wewnętrznych sił, by tę wiarę, tę miłość, tę nadzieję, których tutaj chcemy w sposób szczególnych zaczerpnąć, byśmy umieli przekazywać naszym braciom i siostrom – mówił arcybiskup Jędraszewski.

Nawiązał także do konferencji ks. prof. Jacka Urbana o silnej polskiej tradycji nieulegania i niepoddawania się. Arcybiskup przywołał przykłady osób, które w swoim życiu kierowały się tą zasadą i sprzeciwiały się złu: kard. Karol Wojtyła, Hanna Chrzanowska czy kard. Adam Stefan Sapieha.

fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

– Oni uważali, że nie można się poddać, że historia nie może płynąć przeciw prądowi sumień, że trzeba wczytywać się w Bożą prawdę zawartą w sumieniach właśnie po to, aby zgodnie z sumieniami budować teraźniejszość i przyszłość Kościoła, chrześcijaństwa, historię narodu i ojczyzny – mówił. 

Arcybiskup przywołał również fragmenty adhortacji „Evangelii gaudium”, w której papież Franciszek przestrzegał kapłanów przed brakiem entuzjazmu głoszenia Ewangelii i zbytnią dbałością o własną wygodę.

– I dlatego trzeba za wszelką cenę głosić prawdę o Bogu. (…)Trzeba sobie przy tym jednoznacznie zdawać sprawę z tego, że Nie bez powodu już św. Paweł pisał w Liście do Koryntian o Chrystusie ukrzyżowanym, który jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów. Ewangelia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego zawsze będzie budziła w wielu środowiskach sprzeciw. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, choćby właśnie dlatego, żeby nie podlegać owej uległości wobec świata – tłumaczył arcybiskup.

– To wiąże się naturalnie z ofiarą z siebie samego, ofiarą, którą musimy łączyć ze sprawowaną codziennie Eucharystią. Przecież to nie może być tylko piękne powiedzenie o kapłanie, że jest „alter Christus”. To jest prawda, która każdego dnia domaga się od nas odkrycia, przeżycia, poświadczenia – dodał.

fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Metropolita krakowski zwrócił także uwagę na rekolekcje kapłańskie jako drogę „powrotu do Ojca”, zaznaczając, że uczestniczenie w nich raz w roku jest obowiązkiem i świętym zadaniem każdego kapłana, z którego powinien się w swoim sumieniu rozliczyć. Tłumaczył również dlaczego kapłańskie nawracanie się jest bardzo ważną praktyką.

– Bo tylko z tego powrotu do Chrystusa, tego związania się na nowo z Bożą łaską będzie mogła wynikać nasza wewnętrzna siła, aby się nie poddać, aby nie ulec, aby ciągle na nowo wpisywać się w tę wielką tradycję bycia Kościołem razem z polskim narodem i dla polskiego narodu. Dla jego teraźniejszości i dla jego przyszłości, niezależnie od wyzwań jakie przyniesie nam czas i nie patrząc na niebezpieczeństwa, na które trzeba będzie się nie raz wystawić – tłumaczył metropolita.

Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu oraz katecheza ks. prof. Jacka Urbana.

Abp Jędraszewski o potrzebie nawracania się każdego dnia
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze