Abp Sawa: bez Boga jest tylko chaos

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Bez Boga nie ma jedności. Jest tylko chaos – ostrzegł abp Sawa podczas nabożeństwa ekumenicznego w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze. Na wspólnej modlitwie o jedność chrześcijan zgromadzili się we wtorek przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego. W czasie modlitwy odśpiewano uroczyste nieszpory o pomnożenie miłości.

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że jedynym źródłem jedności jest Bóg. – Bez Niego mamy do czynienia z chaosem, o czym w sposób szczególny świadczy współczesny świat ze swoim moralnym rozkładem i patologiami – zwrócił uwagę abp Sawa.

Przypomniał, że obowiązkiem uczniów Chrystusa jest stawanie na modlitwie i napełnianie swoich serc doskonałością miłości Jezusa. – Tylko ona przemienia świat od środka i uzdalnia nas do prawdziwej miłości wyrażające się w dostrzeganiu drugiego człowieka, wszystkich jego potrzeb – zwrócił uwagę prawosławny arcybiskup.

Podkreślił, że świadectwo wiary domaga się od wyznawców Chrystusa szczerości, poświęcenia, męstwa a niekiedy wręcz heroizmu a nade wszystko miłości. – Szatana jest największym wrogiem jedności. Nie zniechęcajmy się jednak ale czyńmy dobro – zaapelował abp Sawa.

W kazaniu prawosławny ksiądz Piotr Rajecki podkreślił, że bez wiary opartej na prawdzie następuje instrumentalizacja religii i Boga. – Człowiek, który nie widzi w Chrystusie celu swojej wędrówki zaczyna Go redukować do swoistej maszyny do przebaczania, bo przecież jest Miłością, czy też widzi w Nim narzędzie do rozwiązywania swoich problemów – zwrócił uwagę kaznodzieja. Dodał, że wraz z odrzuceniem tajemnicy wiary, człowiek zaczyna relatywizować dogmaty, a co za tym idzie – odrzuca także przykazania, traktując je jako przebrzmiałe.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest w całym Kościele w dniach 18-25 stycznia. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” zaczerpnięte z Księgi Wyjścia (15,6). W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

Zobacz także
Wasze komentarze