Cita Eucarística 

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Cita Eucarística (Spotkanie Eucharystyczne) – to charakterystyczna dla Panamy uroczysta celebracja Eucharystii z udziałem kapłanów z całej diecezji pod przewodnictwem biskupa. Każda diecezja ustala sobie własną datę takiej uroczystości. Tego dnia nie zaleca się odprawiania Eucharystii w innych miejscach, ponieważ Cita Eucarística gromadzi wszystkie parafie diecezji, wspólnoty i duszpasterstwa na celebrację tajemnicy Kościoła, który jest jednym Ciałem Chrystusa, chociaż składa się z wielu członków.

Cita Eucarística to czas uroczystego oddania czci Jezusowi i publicznego wyznania wiary w tę wielką tajemnicę, że On – żywy i prawdziwy – jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Pozostał z nami, aby stale umacniać nas w jedności i pokoju. W prałaturze Bocas del Toro Spotkanie Eucharystyczne odbyło się w ostatnią niedzielę sierpnia w sali gimnastycznej szkoły w Changuinola. Miejsce to zostało wybrane ze względu na ogromną przestrzeń, którą dysponuje. Wierni po prostu nie zmieściliby się w kościele parafialnym. 

Warto podkreślić, że w innych krajach Ameryki Środkowej nie ma tradycji organizowania Cita Eucarística. Jest to celebracja znana tylko w Panamie, a zapoczątkował ją w 1971 r. ówczesny arcybiskup Panamy Marco Gregorio McGrath, który pod wpływem posoborowej odnowy szukał nowej formy bycia Kościołem ubogich pomiędzy ubogimi. Niespokojne czasy niesprawiedliwości społecznej oraz zaginięcie ks. Hectora Gallego, który w górach Santafé de Veraguas organizował tamtejszą ludność broniącą swoich praw, przyczyniły się do zebrania wokół Eucharystii całej wspólnoty archidiecezjalnej. Dołączyli do niego pozostali biskupi panamscy, aby razem z wszystkimi wiernymi modlić się o sprawiedliwość i naciskać na władze świeckie, by wyjaśniły sprawę zaginięcia kapłana. Jak się później okazało, został on zamordowany. To wydarzenie zapoczątkowało podobne celebracje w poszczególnych diecezjach, które trwają do dzisiaj i są głęboko zakorzenione w duchowości Panamczyków. 

Mimo że w Bocas del Toro Cita Eucarística świętuje się już od bardzo dawna, w tym roku po raz pierwszy od wielu lat odbyła się uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami głównego miasta naszego regionu Changuinola. Wszystko zostało pięknie przygotowane. Pojawiła się miejscowa orkiestra dęta, dzieci sypały kwiaty, licznie przybyli wierni szli i szczerze się modlili, prosząc Jezusa o błogosławieństwo. Dla wszystkich mieszkańców było to coś zupełnie nowego. Po procesji została odprawiona uroczysta Msza św., a po niej dzieci i młodzież przedstawiły program artystyczny. 

Najmocniejszym przeżyciem dla mnie był moment, kiedy przechodziliśmy obok budynku jednej z sekt, które działają tutaj dość prężnie. Im bardziej zbliżaliśmy się z Jezusem obecnym w Najświętszej Eucharystii, tym głośniejsze stawały się również wrzaski i modlitewne krzyki dochodzące z wnętrza budynku, wzmocnione przez nagłośnienie. Procesja zatrzymała się na chwilę i ksiądz biskup niosący Ciało Chrystusa, z wielkim spokojem odmówił modlitwę. Przypomniała mi się ewangeliczna scena, kiedy Jezus, wchodząc do synagogi w Kafarnaum, spotyka opętanego człowieka, który na Jego widok zaczął krzyczeć wniebogłosy: „Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Chyba podobnie jest z sektami. Jest ich tutaj bardzo dużo. Ich członkowie wiedzą, kim jest Chrystus. Czytają Pismo Święte, a jednak drżą na widok Jezusa przechodzącego obok, obecnego w Eucharystii. Ich modlitwa przemieniła się w spotęgowany krzyk. Można by powiedzieć, że to zwykła reakcja obronna jakiejś zagrożonej fanatycznej grupy religijnej. Być może. Dla mnie jednak to zdarzenie zupełnie inne niż adoracja Najświętszego Sakramentu w zacisznej kaplicy, było kolejnym znakiem, że w Eucharystii jest obecny Jezus z Nazaretu. Święty Boży. 

Święty Boże! Święty Mocny! Święty Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.

Zobacz także
Wasze komentarze