YouTube

Bp Bryl do dziennikarzy: budujmy mosty między naszymi środowiskami

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dla wielu osób Jan Paweł II jest już postacią historyczną, dlatego warto szukać sposobów, jak przypominać o papieżu Polaku, o jego dziedzictwie i nauczaniu. Warto szukać takich myśli i kategorii, które pozwolą nam dobrze podjąć dzisiejszy czas, za pomocą których możemy budować mosty między osobami z różnych środowisk i miejsc – mówił 22 stycznia wieczorem bp Damian Bryl do dziennikarzy i twórców mediów z archidiecezji poznańskiej podczas spotkania noworocznego.

W świątecznym spotkaniu i dzieleniu się opłatkiem w gronie twórców środków społecznego przekazu w Muzeum Archidiecezjalnym uczestniczyli dziennikarze mediów świeckich i katolickich, fotoreporterzy, rzecznicy oraz przedstawiciele agencji prasowych.

>>> Episkopat przyjmie nowe zasady formacji w seminariach duchownych

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, przypominając, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, zachęcił zebranych do poszukiwania uniwersalnych pojęć i myśli zawartych w papieskich przemówieniach i nauczaniu.

Bp Damian Bryl. Fot. Justyna Nowicka

Podkreślił, że papież Polak często odwoływał się do pojęcia godności osoby ludzkiej, solidarności oraz do pojęcia dialogu.

– O godności osoby papież wielokrotnie mówił wobec przedstawicieli różnych środowisk. Dialog, kościelny czy społeczny, ujmował jako sposób bycia, a o solidarności mówił w ujęciu społecznym – zauważył biskup.

Przypomniał też fragment z orędzia św. Jana Pawła II na XXII Dzień Środków Społecznego Przekazu „W służbie braterstwa i solidarności” z 1988 r.

>>> Bp Bryl: zadbajmy o spotkanie z Bogiem

Bp Bryl przywołał papieskie słowa: „Dzień, w którym będzie można stwierdzić, że przekazywanie informacji jest prawdziwie tym samym, co budowanie braterskiej więzi, a sama informacja oznacza solidarność, stanie się dniem osiągnięcia przez środki społecznego przekazu najpiękniejszego celu”.

Życzył też przedstawicielom mediów, by rok 2020 był piękny, dobry i błogosławiony.

Zobacz także
Wasze komentarze