Bp Mazur: człowiek, który nie żyje pokorą nigdy nie rozpozna Boga

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Tylko człowiek, który nie żyje pokorą jest zakłamany i pyszny, i nigdy nie rozpozna Boga w drugim człowieku. Wy, jako przedsiębiorcy i pracodawcy zatrudniacie różne osoby i bardzo ważne jest, aby pokazać, że żyjecie Ewangelią i świadczycie o Ewangelii. To jest najwspanialsze świadectwo dla środowiska pracy.

Jakże potrzebna jest moc Ducha Świętego, aby wasze świadectwo w rodzinie i w miejscu pracy było bardzo czytelne – mówił bp Jerzy Mazur w Niedzielę Chrztu Pańskiego do zgromadzonych na Mszy św. w katedrze ełckiej przedsiębiorców i pracodawców.

Hierarcha nawiązując do Ewangelii, zachęcał w homilii, aby na wzór św. Jana Chrzciciela, wypełniać swoją misję i iść taką drogą pokory i wiary, która zawsze jest spotkaniem z Jezusem. – „Jako dzieci Boże winniśmy się uczyć od Jezusa posłuszeństwa, wierności, miłości, pokory i życia w prawdzie. Jezus powiedział, że jest Prawdą. Powinniśmy zawsze zgłębiać prawdę, którą jest nasz Zbawiciel. Żyjmy zatem nowym życiem, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym” – nawoływał pasterz diecezji.

– „Człowiek, który wierzy, przemienia dzisiejszy świat. Obyśmy wszyscy mogli powiedzieć, że wiara daje nam nadzieję na lepsze jutro i nadzieję na życie wieczne. Jeżeli będziemy zachowywali Boże przykazania, wytrwamy w miłości do Boga i drugiego człowieka. Niech Duch Święty pomaga nam żyć chrztem w naszym codziennym życiu!” – mówił duchowny.

Po Mszy św. w siedzibie Kurii Diecezji Ełckiej biskup podsumował miniony rok i wyraził wdzięczność obecnym „za to dobro, które tworzyliśmy wspólnie i które przez nas było tworzone. Dziękuję za zaangażowanie się w przeżywanie jubileuszy w minionym roku: jubileuszu 25-lecia naszej diecezji, wielkich jubileuszy maryjnych, a także podniosłym momentem był dar choinki dla Ojca Świętego Franciszka. Była to wielka radość, nie tylko dla mnie, dla leśników, dla biskupów ale przede wszystkim dla naszej diecezji”. 

– Rok będzie znaczony obecnością nowymi wyzwaniami: 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Synod Biskupów w Rzymie na temat młodzieży. Młodzież, wiara rozpoznanie powołania. Myślę, że powinno to stać się także naszym wielkim wspólnym zadaniem. A także rodzina jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Życzę aby, te wyzwania przed którymi stoimy były rozpoznawane i wypełniane mocą Ducha Świętego – powiedział nawiązując do nadchodzących wydarzeń biskup.

– Patrząc w przyszłość tego roku który rozpoczynamy, życzę aby Bóg was umacniał w życiu osobistym, rodzinnym i życiu zawodowym. Życzę, abyście jako pracodawcy mogli odczuwać to umocnienie Boże i za św. Pawłem często powtarzać: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” W tym codziennym życiu niech to umocnienie będzie zawsze odczuwalne – podkreślał bp Mazur. 

W diecezji ełckiej tradycją stały się noworoczne spotkania bp. Mazura z pracodawcami, członkami Akcji Katolickiej, a także osobami, reprezentującymi Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna Dobro Wspólne. Wśród uczestników spotkania obecni byli parlamentarzyści, prezydent miasta Ełku, przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele miejskich oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wymiaru sprawiedliwości i oświaty, organizacji pozarządowych i związków zawodowych, lekarze, bankowcy, a także przedsiębiorcy.

Zobacz także
Wasze komentarze