Bp Piotrowski: zmartwychwstanie to rzeczywistość pełna nadziei

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa to rzeczywistość nieznana, ale jakże piękna i pełna nadziei – mówi bp Jan Piotrowski, składając za pośrednictwem serwisu YouTube życzenia wszystkim diecezjanom.

Przypomniał zarazem, że Zmartwychwstanie Pana Jezusa to wydarzenie, które należy odczytywać w perspektywie wiary, zadanej na chrzcie świętym, zgłębianej mocą darów Ducha Świętego.

Biskup kielecki przypomina w swoich życzeniach ogromne, bezprecedensowe znaczenie Zmartwychwstania, tak jak m.in. uczył św. Paweł. – Brak Zmartwychwstania byłby dla nas czymś bardzo dokuczliwym, czymś, co zmieniałoby kierunek ludzkiego życia, kierunek chrześcijańskiego pielgrzymowania – mówił, podkreślając, że Zmartwychwstały Jezus wśród wielu darów niesie pokój serca. Innym imieniem pokoju jest miłość do Boga, bliźnich, ta miłość, która tworzy wszelkie dobre relacje, które dotyczą rodzin i wspólnot oraz całej diecezji.

Biskup życzy wiernym Bożego pokoju, miłości, nadziei. – Niech z mocy Ducha Świętego rodzą się dobre owoce łagodności, serdeczności, przyjaźni. Owoce te, jak krople porannej rosy ubogacają naszą ludzką naturę, dzięki temu możemy czynić świat lepszym i piękniejszym – mówi bp Jan Piotrowski. Życzy także, aby pokój, miłość i nadzieja stawały się towarzyszami codziennego życia.

Zobacz także
Wasze komentarze