Warszawa. 06.1979. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II odprawi³ mszê œw. na Placu Zwyciêstwa (dziœ Pl. Pi³sudskiego) w Warszawie, w czasie której wypowiedzia³ pamiêtne s³owa: „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. (ij) PAP/Teodor Walczak

Bp Solarczyk: Jan Paweł II pokazał, że życie nie kończy się śmiercią

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Odchodząc z tego świata Jan Paweł II pokazał, że ludzkie życie nie kończy się wraz ze śmiercią – zwrócił uwagę bp Marek Solarczyk. W wigilię dwunastej rocznicy odejścia do nieba Ojca Świętego biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej wprowadził relikwie papież do kościoła św. Mikołaja w Dobrem koło Mińska Mazowieckiego.

Bp Marek Solarczyk fot. facebook.com

Przywołując w czasie mszy św. postać św. Jana Pawła II bp Solarczyk podkreślił wartość papieskiego nauczania. – Nie wystarczy zatrzymać się tylko na wspomnieniach, naszym obowiązkiem jest przede wszystkim poznać nauczanie Ojca Świętego, a więc jego encykliki, adhortacje, listy, homilie i podjąć staranie by je zacząć wypełniać. Zwłaszcza jego słowa, które wypowiedział w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny to swoisty testament, który zostawił nam Polakom – podkreślił duchowny.

Zwrócił uwagę, że kolejna rocznica odejścia św. Jana Pawła II to również pytanie o nasz stosunek do Boga. – Mówiąc, że on przeszedł do ‚Domu Ojca’ nie zapominajmy, że my również zmierzamy w tym samym kierunku, że ludzkie istnienie nie kończy wraz ze śmiercią. Warto zatem zastanowić się: Jak wygląda nasze życie? Kim dla nas jest Bóg? Czy rzeczywiście pragniemy się z Nim spotkać? Czy tęsknimy za Chrystusem? i w końcu – Czy traktujemy Boga jako naszego Ojca? – zachęcał do refleksji bp Solarczyk.

Przypomniał, że świętość którą osiągnął Jan Paweł II jest powołaniem każdego chrześcijanina. – Bez niej trudno mówić o tajemnicy nieba, a więc tego co nazywamy szczęściem wiecznym – powiedział duchowny.

Aby uczcić godzinę odejścia papieża, przed pomnikiem upamiętniającym osobę św. Jana Pawła II złożono kwiaty.

Fot. Centrum Myśli JPII

Bp Solarczyk: Jan Paweł II pokazał, że życie nie kończy się śmiercią
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze