Kraków, 22.06.2017. Coroczny Pochód Lajkonika, odbywaj¹cy siê w pierwszy czwartek po Bo¿ym Ciele, 22 bm. w Krakowie. (mr) PAP/Stanis³aw Rozpêdzik

Czwartek, 22 czerwca w obiektywie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wasze komentarze