Warszawa, 15.04.2017. Grób Pañski w koœciele œw. Anny przy Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie, 15 bm. Zgodnie z polsk¹ tradycj¹ Groby Pañskie w koœcio³ach buduje siê na Wielki Pi¹tek, w którym to dniu po liturgii wielkopi¹tkowej, cia³o Chrystusa (w postaci op³atka umieszczonego w monstrancji) zostaje przeniesione do symbolicznego grobu. W Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê tysi¹ce ludzi w ca³ej Polsce odwiedzaj¹ groby. (mgo) PAP/Rafa³ Guz

Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post?

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wielki Piątek do dzień, w którym wiernych obowiązuje post ścisły. Co jednak z Wielką Sobotą? Czy w ten dzień również obowiązuje post?

W Wielką Sobotę Kościół zachęca wiernych do zachowania tzw. postu paschalnego aż do Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego. Polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II mówi o poście paschalnym w Wielki Piątek, zalecając, aby w miarę możliwości przedłużać go na Wielką Sobotę, „aby dzięki temu wierni doszli do radości Niedzieli Zmartwychwstania”. Oznacza to, że w Wielką Sobotę nie musimy zachowywać postu, ale jest to zalecane. Zachowanie postu także w Wielką Sobotę pomoże nam lepiej przeżyć wymowę i symbolikę Triduum Paschalnego.

fot. PAP/Rafał Guz

Czy w Wielką Sobotę obowiązuje post?
4.6 (76%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze