Dlaczego mamy tylko 7 sakramentów? [3 POWODY]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Kościele katolickim mamy siedem sakramentów. Ale mamy również sakramentalia, symbole oraz różnego rodzaju rytuały i modlitwy. Co zatem sprawia, że niektóre z tych rzeczy są sakramentem a inne nie i dlaczego jest tylko siedem?

Aby jakaś praktyka była sakramentem, musi spełniać trzy podstawowe kryteria. Jeśli któregoś z nich brakuje, wtedy nie jest to Sakrament.

1) Sakrament jest zewnętrznym znakiem

Wszystkie sakramenty mają zewnętrzne znaki, to znaczy słowa, gesty i przedmioty, na przykład woda i olej. To jest bardzo ważne do zrozumienia i przyjęcia sakramentów, ponieważ sprawia, że ​​tak możemy zobaczyć, kiedy mają miejsce. Jeśli sakrament byłby niewidzialny, trudno byłoby stwierdzić czy w ogóle jakiś otrzymaliśmy. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnił, że istoty ludzkie odbierają świat i uczą się przez zmysły. Dlatego Bóg przekazuje nam swoją łaskę w sposób dostępny dla nas.

Tak więc, na przykład, gdy osoba jest chrzczona, ma polewaną głowę wodą  (lub całkowicie zanurza się w wodzie) i wypowiadane są słowa Jezusa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

2) Środki łaski

Ale sakramenty nie są jedynie symbolami: ale faktycznie oddziałują na życie duchowe, w sposób który wyrażają symbole.

W Kościele jest wiele potężnych symboli religijnych (np. baranek), ale jeśli coś jest tylko symbolem i nie daje łaski Bożej, to nie jest Sakramentem.

To ważne, aby mieć tego świadomość, ponieważ ludzie rozpaczliwie potrzebują łaski Bożej, a sakramenty są zwykłymi środkami, za pomocą których otrzymujemy.

3) Ustanowiony przez Chrystusa

Istnieje wiele widocznych znaków, które mogłoby być użyte przez Boga, aby przekazać łaskę. Ale aby coś było jednym z siedmiu sakramentów, musi być ustanowione przez samego Jezusa podczas jego ziemskiej misji.

Na przykład Różaniec jest cudowną praktyką duchową; i modlitwa może być nawet okazją do otrzymania Bożej łaski. Ale to nie jest sakrament, ponieważ nie został ustanowiony przez Jezusa.

Tak więc Sakramenty nie są czymś, co Kościół może zmienić lub uzupełnić; są raczej czymś, co Kościół otrzymał od naszego Pana i że Kościół strzeże, wykonuje i przechodzi.

Dlaczego więc jest tylko siedem sakramentów? Ponieważ jest to liczba zewnętrznych znaków łaski ustanowionych przez Chrystusa!

Dlaczego mamy tylko 7 sakramentów? [3 POWODY]
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze