Warszawa, 02.02.2018. Procesja sióstr zakonnnych do bazyliki archikatedralnej œw. Jana Chrzciciela w Warszawie z koœcio³a seminaryjnego, 2 bm. W dniu dzisiejszym obchodzone jest œwiêto Ofiarowania Pañskiego – ustanowione przez papie¿a Jana Paw³a II w 1997 roku. (awa) PAP/Jakub Kamiñski

Dzień Życia Konsekrowanego wśród sióstr zakonnych [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Właśnie tak siostry zakonne z Warszawy obchodziły tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który pokrywa się z dzisiejszym świętem Ofiarowania Pańskiego ustanowionym przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku.

Dzień Życia Konsekrowanego wśród sióstr zakonnych [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze