Fot. wikimedia.com

Dziś możesz uzyskać odpust zupełny! Co trzeba zrobić?

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa katolicy mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Odpust oznacza darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone co do winy. Co trzeba zrobić, by uzyskać dziś odpust zupełny?

Aby uzyskać dziś odpust zupełny trzeba spełnić warunki zwykłe uzyskania odpustu. Oznacza to: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej oraz odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża. Poza warunkami zwykłymi konieczne jest także spełnienie dodatkowego warunku związanego z odpustem. W Boże Ciało odpust uzyskujemy za odmówienie bądź odśpiewanie modlitwy „Przed tak wielkim Sakramentem”. 

To modlitwa, której autorem jest wybitny dominikański teolog św. Tomasz z Akwinu. Hymn „Sław języku tajemnicę” („Pange, lingua, gloriósi”) to jeden z kilku hymnów na cześć Eucharystii, które Akwinata napisał po tym, jak w 1264r. papież Urban IV ustanowił Uroczystość Bożego Ciała.

Odpust zupełny możemy ofiarować za siebie lub za osobę zmarłą. Odpustu nie można ofiarować za inną osobę żyjącą. 

Zobacz także
Wasze komentarze