Ekumeniczny kalendarz szkolny

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Włoskie ministerstwo oświaty, szkolnictwa wyższego i badań naukowych rozesłało do wszystkich szkół „Kalendarz dialogu”, ramowy rozkład świąt różnych wspólnot religijnych i wyznaniowych, obecnych w tym kraju.

Opracowała go specjalna komisja ds pluralizmu, wolności i nauki religii w szkole, na którego czele stoi znany historyk Kościoła profesor Alberto Melloni z Bolonii. Jak oświadczył w czasie prezentacji kalendarza, „niewiele jest dni w roku, gdy nie ma czego świętować czy wspominać”, a minister oświaty Valeria Fedeli podkreśliła, że „szkoła jest otwarta dla wszystkich, jest miejscem dialogu i szacunku. Musimy znać i rozpoznawać różnice, ażeby stały się źródłem wzajemnego ubogacenia i wspólnego wzrostu. Oświata ma tu do odegrania kluczową rolę: dostarcza uczennicom i uczniom narzędzi do budowy przyszłości wolnej od nienawiści i nietolerancji”.

Zdjęcie: ciastka na Boże Narodzenie

Nie tylko poszczególne szkoły, ale nawet klasy mają pełną swobodę w wyborze świąt, które znalazły się w ministerialnym kalendarzu, jak i sposobu ich świętowania.

Zobacz także
Wasze komentarze