fot. cathopic.com

Eucharystia nie jest do oglądania, ale do przeżywania

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Na Eucharystię nie można patrzeć jedynie w sposób zewnętrzny, bowiem nie jest do oglądania, ale do przeżywania. Poza zasłoną znaków i obrzędów liturgicznych należy zobaczyć żywego Boga – pisze bp Jan Piotrowski w słowie do wiernych, skierowanym na nadchodzący Adwent.

Biskup przypomina, że w Kościele w Polsce rozpoczynamy trzyletni program duszpasterski pt. „Eucharystia daje życie”, kiedy to powinno się na nowo odkryć, że „Eucharystia to źródło darów Bożych” oraz „zrozumieć związek między Eucharystią, a naszą codziennością. Tworzą one bowiem jeden nurt życia”.

– Idąc drogą wskazaną przez Ojca Świętego Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, w ciągu kolejnych trzech lat przypomnimy sobie odpowiedź na pytania: Jak należy wierzyć w Eucharystię?, Jak ją celebrować?, Jak przedłużać ją w codziennym życiu? – pisze biskup kielecki.

Zachęca, aby wzorem Jana Pawła II starać się zobaczyć w niej żywego Boga, gdyż „liturgia nie posiada innych treści, jak tylko Osobę, życie, słowo i czyny Pana. Eucharystia to sam Chrystus, ofiara Jego Krzyża, pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania, święta uczta komunii w Jego Ciele i Krwi. W taką tajemnicę wierzymy i taką wyznajemy” – podkreśla bp Piotrowski.

>>> Eucharystia jest bramą, przez którą wchodzimy do nieba

Proponuje, aby Eucharystia stawała się „prawdziwym ośrodkiem życia chrześcijańskiego”, prosi o eucharystyczną formację dzieci i młodzieży w ramach przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania, o odnowę życia eucharystycznego u ich rodziców, o organizowanie katechez parafialnych i podejmowanie innych inicjatyw poświęconych Eucharystii. Wzywa także kapłanów, aby „w swoich homiliach pomagali wiernym oglądać Boga w świetle liturgii”.

Apeluje także o świadome przeżywanie momentu Przeistoczenia.

„Hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa aklamacji po Przeistoczeniu: „Wielka jest tajemnica wiary”.(…). Proszę, abyście ten moment Eucharystii przeżywali we właściwy sposób. Moment Przeistoczenia bowiem to chwila, w której chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Jest to moment, w którym uobecnia się Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wówczas wchodzimy w czas zbawczego działania Boga” – pisze biskup kielecki, zachęcając do przeżywania tej chwili w skupieniu, w poczuciu wspólnoty, w milczeniu, a nie w „uśpieniu”.

Zobacz także
Wasze komentarze