epa06601161 A man hugs a woman prior to evacuation, rebels-held Douma, Eastern Ghouta, 13 March 2018. According to reports, some 170 civilians, mostly ill people and injured that need urgent medical attention, were evacuated from rebels-held areas in Eastern Ghouta under the supervision of the Syrian Arab Red Crescent (SARC). EPA/STR Dostawca: PAP/EPA.

Ewakuacja cywilów z syryjskiej Ghuty [GALERIA]

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Syria, wschodnia Ghuta – tragiczna sytuacja cywilów. Cierpienie, ból i niepewność.

Około 170 cywilów, głównie chorych i rannych, którzy potrzebują pilnej pomocy lekarskiej, zostało ewakuowanych z obszarów objętych walkami. Ewakuację przeprowadził Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc. Zdjęcia: PAP/EPA

Apel o zaprzestanie przemocy i wdrożenie rezolucji
Sytuacji w Syrii poświęcone było poniedziałkowe spotkanie w ONZ z udziałem przedstawicieli syryjskiej opozycji. Zabrała na nim głos m.in. ambasador Polski przy ONZ Joanna Wronecka. Uczestnicy spotkania apelowali o zaprzestanie przemocy i wdrożenie rezolucji Rady.

Tragiczna sytuacja cywilów
Dyskusja w nowojorskiej siedzibie ONZ poświęcona była przede wszystkim tragicznemu położeniu syryjskiej ludności cywilnej, przede wszystkim – w oblężonej enklawie we Wschodniej Gucie. Opowiadało o tym zarówno dwoje mieszkańców tego dotkniętego przemocą i eskalacją walk regionu, jak i przedstawiciele syryjskich organizacji pozarządowych oraz reprezentanci państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa. Przyjęta jednogłośnie 24-go lutego rezolucja wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych w Syrii, co pozwoliłoby przyjść z pomocą humanitarną i ewakuować ludność z tych bezpośrednio zagrożonych walkami terenów.

Misja pomocowa ma kłopoty
W trakcie spotkania, w formule Arria, zorganizowanego przez Wielką Brytanię, Holandię, Polskę i Francję mówcy wskazywali na rażące naruszenia postanowień rezolucji nr 2401. Apel o przerwanie ognia nie tylko nie poskutkował, ale doszło też do eskalacji walk. Ucierpiała  zwłaszcza oblężona Wschodnia Guta w pobliżu Damaszku, w której przebywa ok. 400 tys. ludzi. Armia syryjska dzięki niedawnej ofensywie kontroluje już niemal połowę tej enklawy, a wciąż ginie tam ludność cywilna, zbombardowano szpitale i inne ośrodki służby zdrowia. Zakłócana jest misja konwojów medycznych z pomocą humanitarną.

Wypowiadający się za pośrednictwem przekazu telewizyjnego mieszkańcy Guty apelowali o ochronę wskazując, że losy tamtejszej ludności są w rękach Narodów Zjednoczonych. Opowiadali o zabijaniu cywilów, cierpieniach i niedostatku pomocy, w tym – żywności. Nazywali to, czego doświadczają „zbrodniami wojennymi”. Zapewniali o pragnieniu pozostania w miejscach, gdzie żyją i wyrażali nadzieję ich odbudowy.

Jak podkreślał Ahmad Tarakji z Syrian-American Medical Society społeczność międzynarodowa nie odpowiada efektywnie na okrucieństwa popełniane przez reżim. Zwracał uwagę na potrzebę ochrony szpitali i podobnych placówek, jak też lekarzy, którzy gotowi byliby przyjść z pomocą rannym i chorym. Informował o przypadkach użycia broni chemicznej. Przestrzegał ONZ przed ograniczaniem się do oświadczeń, które miałyby „pozostać tylko na papierze”.

Zabite dzieci i kobiety
Husam Alkatlaby z ośrodka zajmującego się dokumentowaniem przypadków przemocy (Violations Documentation Center) mówił o systematycznym łamaniu postanowień rezolucji ONZ. Przytaczał statystyki ilustrujące przemoc. 747 zabitych w Wschodniej Gucie to głównie dzieci i kobiety – wskazał. Dodał, że zaatakowanych zostało ok. 200 placówek medycznych. Alkatlaby wezwał RB o wzmożenie wysiłków dla wprowadzenia w życie rezolucji ONZ i położenia kresu terrorowi.

Reprezentant Syryjskiego Komitetu Negocjacyjnego (SNC) Hadi al-Bahra wskazywał na brutalność, tortury, bombardowania, strach i destrukcję. Mówił, że ci, którzy zdołali uciec, stracili wszystko i żyją dziś w niepewności. Przypominał, że położenie Guty nie jest niczym nowym. Syria doświadcza tego od ponad siedmiu lat, sprawcy nie ponoszą konsekwencji, a okrucieństwo reżimu prowadzi do nasilenia ekstremizmu i wzmożenia terroru. Podejście społeczności międzynarodowej do problemu uznał za nieefektywne. Słabość – przekonywał – dodatkowo ośmiela i wzmacnia agresję.

Według wcześniejszej oceny wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców Filippo Grandiego siedem lat brutalnego konfliktu w Syrii pochłonęło setki tysięcy istnień ludzkich. 6,1 miliona osób opuściło swe domy, 5,6 miliona musiało szukać schronienia w sąsiednich krajach.

W trakcie debaty padały też słowa krytyki pod adresem Rosji oraz Iranu obwinianych o hamowanie wysiłków prowadzących do rozwiązania konfliktu i wspieranie reżimu Baszara el-Asada. Przedstawicielka USA zapowiedziała nową, bardziej rygorystyczną rezolucję dot. Syrii, ale też podjęcie odpowiednich kroków w ramach ONZ i poza tą organizacją, by wymusić na władzach Syrii gotowość do rozmów z opozycją.

Wasze komentarze