Lublin, 29.07.2017. Wystêp „Galileo” francuskiej formacji Deux Ex Machina podczas festiwalu Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie, wieczorem 28 bm. W ramach œwiêta ulicznego cyrku do miasta zjechali cyrkowi artyœci z ca³ego œwiata. Do niedzieli, 30 bm., w ró¿nych punktach miasta odbywaæ siê bêd¹ spektakle, pokazy, warsztaty dyscyplin kuglarskich i akrobatycznych. (zuz) PAP/Wojciech Pacewicz

Lublin: festiwal sztukmistrzów [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W ramach święta ulicznego cyrku do Lublina zjechali cyrkowi artyści z całego świata. Do niedzieli w różnych punktach miasta odbywać się będą spektakle, pokazy, warsztaty dyscyplin kuglarskich i akrobatycznych.

Lublin: festiwal sztukmistrzów [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze