epa06038510 Pope Francis greets children as he arrives at Bozzolo, near Cremona, northern Italy, on 20 June 2017 to pray at the tomb of Don Primo Mazzolari,. Pope Francis is making a pilgrimage to northern Italy to honor two 20th-century parish priests, Don Primo Mazzolari and Don Lorenzo Milani, whose commitment to the poor and powerless brought them censure from the Vatican. EPA/MATTEO BAZZI Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek: jak być dobrym uczniem-misjonarzem Jezusa

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O tym, jak być dobrym uczniem-misjonarzem Jezusa mówił Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

Papież zaznaczył, że miłość do rodziców, braci i sióstr, choć jest bardzo dobra i uzasadniona, nie może być przedkładana nad Chrystusa. „Nie dlatego, że chciałby, abyśmy byli pozbawieni uczuć i uznania, lecz wręcz przeciwnie, ale dlatego, że sytuacja ucznia wymaga priorytetowej relacji z nauczycielem” – powiedział Ojciec Święty przypominając, że uczniem Jezusa może być każdy, i świeccy, i duchowni.
Franciszek nawiązując do fragmentu dzisiejszej Ewangelii wg. św. Mateusza gdzie Jezus naucza dwunastu apostołów w chwili, kiedy po raz pierwszy posyła ich na misję do wiosek Galilei i Judei zwrócił uwagę, że Jezus wskazuje na dwa istotne aspekty życia ucznia-misjonarza: po pierwsze – jego związek z Jezusem jest silniejszy, niż jakiekolwiek inne powiązania; po drugie, że misjonarz nie niesie samego siebie, lecz Jezusa, a przez Niego miłość Ojca Niebieskiego. – Te dwa aspekty są ze sobą powiązane, ponieważ im bardziej Jezus znajduje się w centrum uczuć i życia ucznia, tym bardziej ten uczeń jest „przezroczysty” dla Jego obecności – powiedział papież.

Fot. PAP/EPA/ROMAN PILIPEY

Franciszek zaznaczył, że miłość do rodziców, braci i sióstr, choć jest bardzo dobra i uzasadniona, nie może być przedkładana nad Chrystusa. „Nie dlatego, że chciałby, abyśmy byli pozbawieni uczuć i uznania, lecz wręcz przeciwnie, ale dlatego, że sytuacja ucznia wymaga priorytetowej relacji z nauczycielem” – powiedział Ojciec Święty. 

Papież podkreślił, że ten, kto daje się pociągnąć tą więzią miłości i życia z Panem Jezusem, staje się Jego przedstawicielem, Jego „ambasadorem”, zwłaszcza poprzez swój sposób bycia, życia. – Trzeba, aby ludzie mogli dostrzec, że dla tego ucznia Jezus prawdziwie jest „Panem”, jest naprawdę centrum, całym życiem. Nie liczy się, jeśli późnej, jak każdy człowiek ma swoje ograniczenia a nawet błędy, oby tylko miał pokorę ich uznania. Ważne, aby nie miał podzielonego serca, lecz proste, zjednoczone, aby nie był tu i tam, ale był uczciwy wobec siebie i innych” – mówił Franciszek. 

Papież zwrócił uwagę, że kapłańskie doświadczenie uczy akceptacji świętego wiernego Ludu Bożego, będącej „kubkiem świeżej wody” danym z serdeczną wiarą, co pomaga być dobrym księdzem. Podkreślił, że w misji istnieje wzajemność. „Jeżeli zostawisz wszystko dla Jezusa, ludzie rozpoznaje w tobie Pana; a jednocześnie pomaga ci w nawracaniu się codziennie do Niego, w odnawianiu się i oczyszczaniu się z kompromisów i przezwyciężaniu pokus” – powiedział Franciszek.

Na zakończenie kierując się do Matki Bożej papież wezwał: „Niech za swoim macierzyńskim wstawiennictwem pomoże nam być wolnymi i radosnymi misjonarzami Ewangelii”.

Franciszek: jak być dobrym uczniem-misjonarzem Jezusa
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze