Franciszek: karmiąc głodnych i pojąc spragnionych, realizujemy relację z Bogiem 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek poruszył temat osób głodujących i spragnionych. Dzięki pomocy, którą im możemy ofiarować, realizujemy naszą prywatną więź z Bogiem.  

 „Poprzez nakarmienie głodnych i napojenie spragnionych realizuje się nasza relacja z Bogiem, Bogiem, który objawił w Jezusie swoje miłosierne oblicze” – powiedział Franciszek podczas dzisiejszejaudiencji ogólnej w Watykanie.Papież wspominał o dwóch uczynkach miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić oraz spragnionych napoić. Na placu św. Piotra wysłuchałogoponad 35 tys. wiernych.  

Franciszek zauważył, że często mamy dziś do czynienia z mobilizacją opinii publicznej i lansowaniem kampanii pomocymającychna celu pobudzenie do solidarności. Pomimo znaczenia tej formy miłosierdziaistotne są sytuacje angażujące nas osobiście. Papież zadał pytanie o nasze reakcje, kiedy spotykamy osoby potrzebujące – czy nie odwracamy wzroku, czy nie mijamyichobojętnie?  

Papież przypomniał, że każda osoba potrzebująca potrzebuje, oprócz pomocy, zainteresowania. Potrzebuje drugiego człowieka i jego słów. Oprócz nakarmienia i pomocy powinniśmy starać się rozmawiać z ludźmi, którzy poniekąd są odrzuceni przez otaczający nas świat.  

Często pomoc, o której mówił Franciszek,jest tylko „na pokaz”. Wielu polityków obiecuje biednym poprawę ich bytu, jednak są to tylko puste słowa. Zdarza się też, że próbuje się pomagać poprzez różnego rodzaje akcje. Są one tylko chwilowym środkiem, nie zaś rozwiązaniem problemu.  

Dość wymowne są słowa papieża, jeśli weźmie się pod uwagę to,ile marnuje się jedzenia na świecie.Co roku marnuje się 1,3 mld ton –to aż 1/3 produkowanej żywności.Niemal 100 milionówton żywności jest marnowane obecnie w Europie. W tej liczbie nie są ujęte straty odnoszące się do rolnictwa i rybołówstwa, zatem możemy oczekiwać, że skala jest jeszcze większa. W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności.  

Franciszek nawiązał również do sceny rozmnożenia chlebów przez Pana Jezusa (J 6, 1-15; Mt 14,14-21;Mk6,34-44;Łk9,11-17). Zaznaczył, że scena ta mówi nam, iż jeśli powierzymy w ręce Jezusato niewiele, co posiadamyi podzielimy z wiarą, staje się nadmiernym bogactwem. Przypomniał też słowa Benedykta XVI, który w encyklice „Caritas inveritate”, mówi: „Dać jeść głodnym to imperatyw etyczny dla Kościoła powszechnego”. „Słowa te są dla nas wszystkich wierzących wyzwaniem, aby rozpoznać, że poprzez nakarmienie głodnych i napojenie spragnionych realizuje się nasza relacja z Bogiem, Bogiem, który objawił w Jezusie swoje miłosierne oblicze” – powiedział papież. 

 fot. Franck Michel/flickr.com

Franciszek: karmiąc głodnych i pojąc spragnionych, realizujemy relację z Bogiem 
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze