EPA/VATICAN MEDIA

Franciszek u św. Marty: potrzeba wielkiej odwagi, aby modlić się w ten sposób

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O potrzebie wytrwałości w modlitwie i całkowitego w nią zaangażowania mówił dziś Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty, w której wziął także udział prezydent Włoch, Sergio Mattarella.

Franciszek nawiązał do pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Wj 32,7-14), w którym mowa jest o wstawiennictwie Mojżesza u Boga za lud Izraela. Przypomniał niektóre postacie biblijne: Mojżesza, Abrahama, Annę, matkę Samuela i kobietę kananejską oraz ich całkowite zaangażowanie w kierowaną do Boga prośbę, która ma także postać modlitwy wstawienniczej. Podkreślił, że wymaga ona odwagi, szczerości, aby rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz: „Często, gdy widzimy, jak ci ludzie zmagają się z Panem, aby coś uzyskać, mamy wrażeni, że siłują się z Bogiem”. Papież przypomniał, że czynią tak, bo wierzą, że Pan może „obdarzyć łaską”.

„Potrzeba wielkiej odwagi, aby modlić się w ten sposób. A my wiele razy jesteśmy letni” – zauważył Ojciec Święty. Zaznaczył, że nie ma to być modlitwa mechaniczna, czy zdawkowa, ale twarzą w twarz z Bogiem, w którą angażujemy się całkowicie. W obliczu wątpliwości, czy zostaniemy wysłuchani Franciszek wskazał, że naszą pewność opieramy na wstawiennictwie Pana Jezusa. To On zapewnił Piotra: „Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara” (Łk 22, 32).

„To wstawiennictwo Jezusa: Jezus modli się za nas w tej chwili. A kiedy się modlę, czy to z perswazją, czy też targując się, czy mamrocząc lub kłócąc z Panem, On bierze moją modlitwę i przedstawia ją Ojcu. A Jezus nie musi mówić przed Ojcem: pokazuje mu rany. Ojciec widzi rany i udziela łaski. Kiedy się modlimy, pomyślmy, że czynimy to z Jezusem; gdy odmawiamy odważną modlitwę wstawienniczą w ten sposób, czynimy to z Jezusem: Jezus jest naszą odwagą, Jezus jest naszą pewnością wstawiając się za nami w tej chwili” – powiedział Ojciec Święty.

Podsumowując, papież raz jeszcze zachęcił do odważnej modlitwy wstawienniczej – „w obecności Jezusa, z Jezusem, który wstawia się za nami wszystkimi u Ojca”.

Zobacz także
Wasze komentarze