Gdañsk, 15.12.2016. Artysta rzeŸbiarz i autor projektu Mariusz Otta (2L) wraz z rzeŸbiarzem Maciejem Krausem (L) pracuj¹ przy piaskowej szopce, której pomys³odawc¹ jest Fundacja Wspólnota Gdañska, 15 bm. w gdañskiej Oliwie. RzeŸba, autorstwa Katarzyny Mik³asz, Dominiki Kuczkowskiej, Macieja Krausego i Mariusza Otty przedstawiaj¹ca œwiêt¹ rodzinê w kontekœcie gdañskiej architektury zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas Wigilii Oliwskiej, 17 bm. Szopka ma ok. 4 m wysokoœci i powstaje z 90 ton piasku. (aw/zuz) PAP/Adam War¿awa

Gdańsk: piaskowa szopka

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Gdańsku powstała piaskowa szopka, której pomysłodawcą jest Fundacja Wspólnota Gdańska w gdańskiej Oliwie. Rzeźba autorstwa Katarzyny Mikłasz, Dominiki Kuczkowskiej, Macieja Krausego i Mariusza Otty przedstawiająca świętą rodzinę w kontekście gdańskiej architektury zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas Wigilii Oliwskiej 17 grudnia. Ma ok. 4m wysokości i powstaje z 90 ton piasku. Fot. PAP/Adam Warżawa

Gdańsk: piaskowa szopka
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze