Fot. pixabay.com

Hiszpania: szkoły katolickie chronią dzieci przed wykorzystaniem seksualnym

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Władze grupującego katolickie szkoły stowarzyszenia Escuelas Catolicas (ES) w Hiszpanii wysłały do dyrekcji wszystkich 6000 placówek oświatowych tej sieci protokół ze wskazówkami dotyczącymi ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.

Jak poinformował zastępca przewodniczącego ES Luis Centeno, choć “odsetek duchownych skazanych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich jest niewielki”, ale instytucje wchodzące w skład Escuelas Catolicas będą prowadziły politykę zerowej tolerancji wobec ewentualnych przestępstw na tym polu.

Wyjaśnił, że protokół nakazuje dyrekcji szkół aktywne działanie w przypadku jakiegokolwiek przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego. Dokument przewiduje, iż w sytuacji potencjalnego przestępstwa na tle seksualnym informacja ta powinna być zgłoszona wymiarowi ścigania w okresie krótszym niż 24 godziny. Wewnętrzne dochodzenie, według opracowanych przez ES zasad, ma zostać przeprowadzone w sposób jak najmniej szkodliwy dla ofiary, zaś w przypadku orzeczenia sądowej winy agresora seksualnego musi on zostać natychmiast wydalony z placówki oświatowej.

Wśród szkół sieci Escuelas Catolicas przeważają placówki oświatowe działające jako duże centra edukacyjne, w których razem działa przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Według władz EC łącznie w placówkach tych uczy się obecnie 1,2 mln uczniów. Stanowią one około 15 proc. wszystkich działających na terenie Hiszpanii. Ich odsetek wśród prywatnych placówek oświatowych tego kraju stanowi prawie 60%.

Zobacz także
Wasze komentarze