Warszawa, 23.08.2017. Powsta³y z ok. 14 tys. zdjêæ selfie wizerunek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej umieszczony na jasnogórskich murach, 23 bm. Obraz ma wymiary 5,6 m na 4,2 m. W internecie mozaika zostanie opublikowana w sobotê, 26 bm. (mr) PAP/Waldemar Deska ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Jasna Góra/ Wizerunek Matki Bo¿ej ze zdjêæ selfie wisi ju¿ na murach***

Jasna Góra: selfie i Maryja [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Powstały z ok. 14 tys. zdjęć selfie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej został umieszczony na jasnogórskich murach. Zostanie udostępniony w Internecie 26 sierpnia bm. Fot. PAP.

 

Jasna Góra: selfie i Maryja [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze