Kalendarz liturgiczny na czwartek 8 listopada 2018 r.

 

czwartek 8 listopada 2018 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Flp 3, 3-8a

Chrystus najwyższą wartością

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
My jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej: obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa – faryzeusz, co do gorliwości – prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej – stałem się bez zarzutu.

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 3b)

Refren: Niech się weselą szukający Pana.
albo: Alleluja.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Refren.

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Refren.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 15, 1-10

Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15, 2-7). 

 

Długo wydawało mi się, że ta Ewangelia jest po prostu mało logiczna i głupia. Jak można zostawić 99 owiec na pastwę drapieżników czy złodziei i je stracić dla jednej? Kluczem są ludzie, do których Jezus mówił te słowa. Na takie szaleństwo nie pozwoliłby sobie biedny pasterz, bo mógłby spłacać straty właścicielowi przez długi czas. Mistrz z Nazaretu mówi je do faryzeuszy, uczonych w Piśmie, ludzi dość majętnych, którzy wynajmowali biednych pasterzy, ludzi na ówczesnych peryferiach świata, do zajmowania się owcami. One nie zostałyby same. 

Dopiero po zrozumieniu tego dotarła do mnie szalona miłość Boga, który nas ciągle szuka na drogach życia, opatruje rany i chce, abyśmy zawsze z Nim byli. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Bł. Jana Dunsa Szkota (z)

Grekokatolicy:

Św. i chwalebnego wielkiego męczennika DYMITRA Mirosączącego

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Dymitr Nowy z Besarabowa
▫ męcz. Dymitr z Salonik
▫ męcz. Lup
▫ Kedd, biskup Lastingham
▫ św. Atanazy z Bitynii

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Kalendarz liturgiczny
5.8 (97.43%) 2139 ocen.