Kalendarz liturgiczny na środa 13 listopada 2019 r.

środa 13 listopada 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 6, 1-11

Mądrość konieczna dla władców

Czytanie z Księgi Mądrości

Słuchajcie, królowie, i zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi. Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia, ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się nikogo ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie.

Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a)

Refren: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię.

«Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
wyrwijcie go z rąk występnych».

Refren.

Rzekłem: «Jesteście bogami, *
jesteście wszyscy synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta».

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 1 Tes 5, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 17, 11-19

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!»

Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła»” (Łk 17, 13-19). 

 

Samarytanie byli dla pobożnych żydów Izraelitami drugiej kategorii. Na swoich terenach pozwalali poganom osiedlać się i budować ich świątynie, zezwalali na małżeństwa mieszane, a do tego nie pielgrzymowali do świątyni w Jerozolimie. W Ewangelii po uzdrowieniu z trądu wrócił Samarytanin, nie zaś pobożni żydzi. Padł do nóg Jezusa i dziękował Mu. Słowo dziękował, gr. eucharistion, które tu użyto na opisanie tej sytuacji, było używane tylko w stosunku do Boga. To właśnie on –  Samarytanin, ktoś pogardzany, rozpoznał w Jezusie Boga. Jak widać, Mistrz z Nazaretu uzdrowił jego ciało i ducha. Prośmy Go, aby i nas dotykał Swoją czułą i troskliwą miłością. 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

32. tydzień zwykły
Wspomnienia: Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski (wspomnienie)

Grekokatolicy:

Świętych apostołów STACHYSA, APELLESA, AMPLIASZA i ich       towarzyszy z 70 uczniów Pana i św. męczennika EPIMACHA

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Jan Koczurow
▫ ap. Arystobul
▫ ap. Urban
▫ ap. Ampeliusz
▫ ap. Apelles
▫ ap. Narcyz
▫ ap. Stachys
▫ męcz. Epimach z Aleksandrii
▫ męcz. Kwintyn z Rzymu

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Wiara.pl/Kalendarz Trzech Religii