Kalendarz liturgiczny na piątek 6 grudnia 2019 r.

piątek 6 grudnia 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 29, 17-24

W owym dniu oczy niewidomych będą widziały

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:
«Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widziały. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym».

Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szanować Boga Izraela. Dusze zbłąkane poznają mądrość, a szemrzący otrzymają pouczenie».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren.

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Refren.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą
i oświeci oczy sług swoich.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Mt 9, 27-31

Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy” (Mt 9, 27-30a). 

 

To jeden z najbardziej ulubionych dni w ciągu roku. Wspomnienie św. Mikołaja. Mateusz w Ewangelii ukazuje dwóch niewidomych, którzy przychodzą do Jezusa  i proszą Go uzdrowienie. On sprawdza ich wiarę i zostają uzdrowieni. Tak też było w życiu Mikołaja i warto, aby było też w naszym. Trzeba nam przyjść do Jezusa i prosić o uzdrowienie z grzechów, egocentryzmu i egoizmu. Wówczas dopiero możliwe będzie życie Ewangelią, z dnia na dzień, i służenie innym, bez oczekiwania wdzięczności. 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia:

Św. Mikołaja (bp)
I Piątek Miesiąca

Grekokatolicy:

Po-święto Wprowadzenia Bogurodzicy. – Świętych ojców naszych AMFILOCHIUSZA, biskupa Ikonium i GRZEGORZA, biskupa Agrygentu. – Św. męczennika Teodora

Prawosławni:

Św. Aleksandra Newskiego (1263). Św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze (1942).
święci dnia
▫ wlk.ks. Aleksander Newski
▫ mnich Kolumban
▫ Mitrofan, biskup woroneski

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

wiara.pl/KalendarzTrzechReligii