Kalendarz liturgiczny na sobota 23 maja 2020 r.

sobota 23 maja 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 18, 23-28

Działalność Apollosa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.

Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze.

Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a)

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
albo: Alleluja.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren.

Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga, *
On zaś jest najwyższy.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 16, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem,
znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 16, 23b-28

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu” (J 16, 25).  

 

Lubię te ewangeliczne fragmenty pokazujące dojrzewanie apostołów w wierze. Nie od razu byli dobrymi, doskonałymi czy wręcz świętymi ludźmi. Mieli przywary, ograniczenia, kompleksy. Mistrz z Nazaretu zapowiada, że przyjdzie czas (po wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania oraz po zesłaniu Ducha Świętego), że zaczną rozumieć. Rozumieć na tyle, że już nie będzie potrzeba przypowieści – lekkostrawnych teologicznie – bo w końcu uwierzą absolutnie i zrozumieją. Z nami jest tak samo. Potrzebujemy czasu, dojrzewania w wierze. Do przejścia od wątpliwości, kruchości do dojrzałości, trwałości potrzebny nam jest Duch Święty. Prośmy o Jego pomoc. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Św. Jana Chrzciciela de Rossi (prez)

Grekokatolicy:

Św. Apostoła SZYMONA ZELOTY

Prawosławni:

Ap. Szymona Zeloty (I).
święci dnia
▫ ap. Szymon Zelotes
▫ błog. Taisa

Luteranie:

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:


wiara.pl/KalendarzTrzechReligii