pixabay.com

Komentarz do Ewangelii, 10 sierpnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne»” (J 12,24-25). 

 

Umieranie i śmierć to tematy, które spychamy na bok. Jednak w greckim słowie apothanē jest też kontekst obumierania w nas złych przyzwyczajeń, egoizmu, grzechów, niewiary we własnej siły i w konsekwencji stawania się kimś lepszym, bardziej szlachetnym, kimś gotowym na niebo. Pięknie by było, aby i tak się działo z nami, pomimo tego, że obumieranie nie jest łatwe.

Komentarz do Ewangelii, 10 sierpnia 2018
5.9 (97.5%) 8 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze