Fot. Domena Publiczna

Komentarz do Ewangelii, 13 czerwca 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś (J 17, 20-23). 

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana. W Ewangelii jego modlitwa. Prosi o jedność i miłość wśród uczniów. To dziś jest nam bardzo potrzebne. Dobrze by było, aby one i dziś stały się znakiem, że należymy do Chrystusa. 

Zobacz także
Wasze komentarze