dłonie

fot. Pexels

Komentarz do Ewangelii, 14 sierpnia 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję» ” (J 15,12-13).

Bo w chrześcijaństwie chodzi o miłość. Św. Mateusz rozszerza słowa zapisane przez św. Jana: „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?”. Proszę Boga, abym potrafił miłować nie tylko „swoich”, ale wszystkich. Bez względu na to, jak bardzo różnimy się religią, poglądami, czy czymkolwiek innym.

Zobacz także
Wasze komentarze