Fot.. wallpapers

Komentarz do Ewangelii, 15 grudnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?». On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu” (Mt 17, 10-13). 

 

Bóg spełnia swoje obietnice. Widać to w historii Izraela, ale też w naszym życiu, choć – jak Izraelici – nie zawsze potrafimy to dostrzec. To kolejny etap na drodze naszej wiary, aby uwierzyć, że jesteśmy w Jego najlepszych, czułych i troskliwych rękach, a On przecież obiecał nam życie i to w obfitości. 

 

Zobacz także
Wasze komentarze