cathopic

Komentarz do Ewangelii, 19 lipca 2019

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat»” (Mt 12, 1-2). 

 

Sytuacja przerosła faryzeuszów. W szabat nie można było przecież wykonywać żadnej pracy. Absolutnie żadnej. Można było jedynie przejść odległość 2000 łokci (około 900 metrów). Do dziś w Izraelu funkcjonują windy szabasowe, które zatrzymują się na każdym piętrze, aby nie trzeba było wykonać pracy, którą jest naciśnięcie przycisku. Tym bardziej wówczas nie można było zrywać kłosów. Jezus pokazuje kolejny raz, że wypełnieniem prawa jest miłość. Bez niej nasze życie będzie przypominało bardziej egzystencję robotów wykonujących zaprogramowane czynności niż ludzi. 

Zobacz także
Wasze komentarze