dzieci bieda jedzenie

Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 2 czerwca 2020

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?» Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście mi denara; chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli Mu: «Cezara».Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego (Mk 12, 14-17). 

Ludzie Heroda próbowali Jezusa podchwycić na słowie, aby mieć pretekst do postawiania Go przed sądem. Jezus pierwszorzędnie uniknął oskarżeń. Zaledwie dwa dni temu świętowaliśmy Zesłanie Ducha Świętego. Jego siedem darów to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Chrystus, Syn Dawida, posiada je w całej pełni – czytamy w katechizmie (KKK 1831). Prośmy Ducha Świętego o te dary, szczególnie mądrość, choć o cząstkę, abyśmy żyli na co dzień coraz bardziej Ewangelią i stawali się dla ludzi, z dnia na dzień, bardziej przekonywującymi w realizacji chrześcijaństwa. 

Zobacz także
Wasze komentarze