faryzeusze

fot. Wikimedia Commons (Online Collection of Brooklyn Museum)

Komentarz do Ewangelii, 4 kwietnia 2020

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród” (J 11, 45-57). 

Zaczynamy wchodzić, w czytaniach kolejnych dni, w święte tajemnice śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czytamy o decyzji arcykapłanów, faryzeuszów – duchowych decydentów tamtych czasów – by pozbawić życia Mistrza z Nazaretu. Pycha. Zazdrość. Chciwość. Nie wiem, może jeszcze inne grzechy do tego doprowadziły. Proszę Boga, abym był bardziej człowiekiem Ewangelii, niż grzechu. 

Zobacz także
Wasze komentarze