Komentarz do Ewangelii, 1 czerwca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17, 20-21).

Słowa modlitwy Jezusa za uczniów po ostatniej wspólnej kolacji. Przejmujące i bardzo realne. Mistrz z Nazaretu modli się o jedność między nimi. To ma być znak odróżniający ich od świata będącego w ciągłym sporze, kłótni czy wojnie. Widzimy to, włączając radio, telewizor czy Internet. Obyśmy mieli tę Chrystusową jedność pomiędzy sobą jako katolicy czy chrześcijanie. Aby ona zwyciężała niezgodę.

Marcin Wrzos OMI

Komentarz do Ewangelii, 1 czerwca 2017
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze