Komentarz do Ewangelii, 11 czerwca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony»” (J 3, 16-17). 

 

Ten tekst to zapis jednej z pierwszych katechez Jezusa z Nazaretu. Bardzo ważnej katechezy. To świadectwo troskliwości oraz czułości Boga do człowieka. Zburzenie przekonania, które czasem nam towarzyszy i świdruje „tył głowy”. Towarzyszyło także ówczesnym Żydom: Bóg przyszedł na świat jedynie po to, aby czyhać na nasze błędy i karać nas za grzechy. Nieprawda. Jego motywacją była i jest miłość. 

Zobacz także
Wasze komentarze