Komentarz do Ewangelii, 11 listopada 2016

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich; (…) tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi«” (Łk 17, 20-21). 

Nie wiem jak Ty, ale chciałbym być gotowy na przyjście Jezusa w każdej chwili. On przyjdzie na końcu czasu, ale dziś też przychodzi zaskakująco: w człowieku, który potrzebuje naszego czasu, w biednym, bezdomnym, odepchniętym, pogardzanym. Dobrze by było wówczas dostrzec Jezusa. 

Komentarz do Ewangelii, 11 listopada 2016
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze