Komentarz do Ewangelii, 13 kwietnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnić dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę” (J 6, 12-15).

Jezusowa intuicja dotycząca głoszenia Ewangelii jest przekonująca. Samo Słowo jest ważne, ale potrzebne jest jego potwierdzenie znakami, sposobem życia. Chciałbym, aby moje życie, życie chrześcijan było właśnie takim, które prowadzi do zadawania pytań o Boga, do poszukiwań odpowiedzi na to, co jest najważniejsze w życiu. Im bardziej będziemy żyli Ewangelią, tym bardziej się to będzie działo.

Zobacz także
Wasze komentarze