Komentarz do Ewangelii, 17 grudnia 2016

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. (…) Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń”. (Mt 1, 1-4.17).

Rodowód Jezusa. Są w nim kobiety i mężczyźni. Bohaterowie, ale i Ci którzy nie radzili sobie z wyzwaniami. Są święci, ale i grzesznicy. Ewangelista pokazuje nie tylko, że wypełnia się Słowo, mówiące o narodzinach Marsjasza z rodu Dawida, ale i to, że każdy z nas należy do rodziny Chrystusa.
Komentarz do Ewangelii, 17 grudnia 2016
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze