Fot. cathopic

Komentarz do Ewangelii, 19 kwietnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»” (Łk 24, 28-32). 

Uczniowie, mocno skłóceni (gr. boanerges), poznali Jezusa po jego Słowach i po Eucharystii (Łamaniu Chleba – tak ją kiedyś nazywano). To mocna wskazówka, aby było wśród nas jak najmniej konfliktów, a jak najwięcej Słowa Boga i zanurzenia w Jego sakramentach. 

Zobacz także
Wasze komentarze