Komentarz do Ewangelii, 19 lipca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25-26a).

Co Jezus ma do mądrych i roztropnych? Przecież to jedne z najważniejszych zalet chrześcijanina, owoce działania Ducha św. w człowieku. Czasem dla jasności warto zajrzeć do biblijnej greki. Proponuje takie tłumaczenie: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed uczonymi/mądrymi (gr. sofon) i bystrymi/kombinującymi (gr. syneton), a objawiłeś je młodym/nieletnim/otwartym w myśleniu (gr. nepiois)”. Jezusowi nie chodzi tu o piętnowanie określonego zawodu np. profesora uniwersytetu, czy przynależności do warstw społecznych, ale o stan umysłu. Obyśmy mieli umysł młody, świeży, otwarty na Ewangelię, bez względu na to, kim jesteśmy i co w życiu robimy.

Komentarz do Ewangelii, 19 lipca 2017
5.8 (96%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze