Komentarz do Ewangelii, 21 kwietnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym»” (J 6, 67-69). 

 

Z czasem człowiek zaczyna rozumieć, że prawdziwe szczęście jest przy Chrystusie. Wypływa ono z pewności, że się jest kochanym bezwarunkowo przez kogoś Najważniejszego, a tym, co nas oddziela od Boga, jest nasz grzech. Jezusowi nie chodzi w Kościele o masowość – choć istnieje pokusa, aby tak myśleć – ale o wspólnotę ludzi przemienionych Miłością, którzy autentycznie poznali Jezusa i zrozumieli, zaczynają rozumieć, że tak naprawdę nie mają do kogo iść. Bo tylko w Jego ramionach jest bezpiecznie i szczęśliwie.

Komentarz do Ewangelii, 21 kwietnia 2018
5.6 (93.33%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze