Komentarz do Ewangelii, 22 kwietnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. (Mk 16, 14-15). 

Jedne z ostatnich słów Ewangelii św. Marka. Zanim Jezus pośle swoich uczniów, aby ewangelizowali, wpierw „po męsku” z nimi rozmawia, wyrzucając im brak wiary i opór. Jest dobrym pedagogiem. Nie przekreśla ich pomimo niedowiarstwa, ale daje im nadzieję i zapał do pracy. 

Komentarz do Ewangelii, 22 kwietnia 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze