Komentarz do Ewangelii, 27 lutego 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego»” (Mk 10, 23-25). 

Bardzo długo myślałem, że słowa o „uchu igielnym” zupełnie przekreślają bogatych. Jednak bogactwo jest wieloznaczne, bo przecież bogatym można być nie tylko finansowo, ale przez swoje umiejętności, inteligencję, posiadając wspaniałą rodzinę, przyjaciół, silna wiarę (można jeszcze wymienić dużo innych elementów). Kluczem okazało się zrozumienie, że nie chodzi tu o „ucho” igły od przewlekania nici, ale o bramę w murach Jerozolimy, otwieraną w nocy. Była wysoka i wąska. Człowiek się tam mieścił, ale wielbłąd jedynie wówczas, gdy zdjęto z niego niesiony bagaż. Wejście do królestwa Bożego nas, bogaczy, jest możliwe, musimy jednak pamiętać o pokorze. Jesteśmy bogaci nie tylko dzięki nam samym, ale przede wszystkim dzięki Bogu. 

Komentarz do Ewangelii, 27 lutego 2017
5.2 (86.67%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze