Komentarz do Ewangelii, 29 czerwca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»” (Mt 16,13-16).

Pytanie i odpowiedź: za kogo mnie uważasz?, dotyczące Jezusa, są fundamentalne także i dziś. Od odpowiedzi na nie powinien zależeć sposób naszego życia, wartości według których codziennie postępujemy. Oby ludzi po sposobie naszego życia mogli stwierdzić: „ten człowiek żyje w ten sposób, jakby poznał Jezusa i On był dla niego najważniejszy”.

Zobacz także
Wasze komentarze