Komentarz do Ewangelii, 29 grudnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” (Łk 2, 25-33). 

Bóg spełnia swoje obietnice. Symeon chciał ujrzeć Zbawiciela i Bóg obiecał mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. Tak się stało. W tekście oryginalnym zapisano, że wręcz krzyczał z radości (gr. eipen). Odszedł spełniony do Boga. Oby tak było z nami. Warto prowadzić takie życie, aby odejść do Boga spełnionym i szczęśliwym. Kimś, kto naprawdę spotkał Boga w swoim życiu. 

Zobacz także
Wasze komentarze