Komentarz do Ewangelii, 4 kwietnia 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego” (J 8, 28-30). 

„Kiedy wywyższycie Syna Człowieczego” – w tym sformułowaniu chodzi o ukrzyżowanie, które Mistrz z Nazaretu niniejszym zapowiada. Dopiero wówczas ludzie mają zrozumieć Chrystusa i to, że jest Bogiem (użyte imię „Ja Jestem” jest w tradycji żydowskiej określeniem Boga). To taka wskazówka wielkopostna. Obyśmy jak najwcześniej potrafili rozpoznać i uznać, że Jezus jest dla nas kimś najważniejszym w życiu. 

Komentarz do Ewangelii, 4 kwietnia 2017
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze