Fot. Pixabay

Komentarz do Ewangelii, 4 lipca 2017

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?». Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza” (Mt 8, 23-26).

Uczę się bardzo zaufania Panu Bogu. Zaufania, które da mi pokój wewnętrzny i przekonanie, że nic mi nie grozi, bo jestem w najbardziej troskliwych i kochających dłoniach świata.

Zobacz także
Wasze komentarze