Komentarz do Ewangelii, 7 kwietnia 2018

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z Ewangelii na dziś: „W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»” (Mk 16, 14-15). 

 

Zastanawiam się, jakim jestem człowiekiem, jeśli chodzi o przekaz wiary. Zadaniem ucznia Zmartwychwstałego jest przekazywanie wiary tam, gdzie właśnie się znajduje. Nie tylko słowem, nawet tym najbardziej pobożnym, ale sposobem życia. Chciałbym, aby działo się z nami chrześcijanami – uczniami Chrystusa tak, jak w czasach apostolskich. Gdy ludzie patrzyli, w jaki sposób oni żyją przemienieni Zmartwychwstaniem i zaczynali wierzyć w Boga. 

 

Komentarz do Ewangelii, 7 kwietnia 2018
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze